This page has been translated from English

BitBid - Bitcoin Auctions BitBid עושה קנייה ומכירה באמצעות Bitcoins קל! בורג eBay ו-PayPal. לעולם לא לשלם טונות של סגירה, שולח ודמי התשלום אי פעם שוב. להפסיק לשלם תוספת עבור תמונות. ניתן להגיש הצעות חינם לכולם ומכירה רק דורש חשבון פרימיום BitBid. חשבון פרמיום שלך מעניק לך המכרזים ללא הגבלה ותמונות למשך המנוי שלך! אחת דמי שטוח בשום ניקל יותר diming. מה אתם מחכים? לחתוך את הבינוני גברים להתחיל להשתמש היום BitBid!