This page has been translated from English

BitBid - Bitcoin Auctions BitBid ทำให้การซื้อและขายโดยใช้ Bitcoins ง่าย! สกรูและอีเบย์ Paypal ไม่ต้องจ่ายตันในการปิดการโพสต์และค่าธรรมเนียมการชำระเงินไปอีกนาน หยุดจ่ายพิเศษสำหรับภาพ การเสนอราคาให้บริการฟรีสำหรับทุกคนและขายเฉพาะต้องใช้บัญชี BitBid พรีเมี่ยม พรีเ​​มี่ยมบัญชีของคุณแก่คุณได้ไม่ จำกัด และการประมูลภาพถ่ายสำหรับระยะเวลาของการสมัครสมาชิกของคุณ! ค่าแบนหนึ่งหมายถึงไม่มากกว่านิกเกิลและ diming คุณจะรออะไรอีกหรือ ตัดออกชายกลางและเริ่มใช้วันนี้ BitBid!